Watch Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000) | TheAlpha

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

| A timeless story of strength, secrets and two warriors who would never surrender.

Release Date: October 01, 2000
Production Country: China, Hong Kong, Taiwan, United States of America
Production Company: Sony Pictures Classics, China Film Co-Production Corporation, Columbia Pictures Film Production Asia, Good Machine
Runtime: 2h 0minutes
Genre: Adventure, Drama, Action, Romance
Stars: Chow Yun-fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi, Chang Chen, Cheng Pei-Pei, Sihung Lung, Fa Zeng Li,
Chow Yun-fat

Chow Yun-fat

as Master Li Mu Bai
Michelle Yeoh

Michelle Yeoh

as Yu Shu Lien
Zhang Ziyi

Zhang Ziyi

as Jen Yu (Mandarin) / Jiao Long (English)
Chang Chen

Chang Chen

as Lo 'Dark Cloud' / Luo Xiao Hu
Cheng Pei-Pei

Cheng Pei-Pei

as Jade Fox
Sihung Lung

Sihung Lung

as Sir Te
Fa Zeng Li

Fa Zeng Li

as Governor Yu
Su Ying Huang

Su Ying Huang

as Auntie Wu
Xian Gao

Xian Gao

as Bo
Yan Hai

Yan Hai

as Madame Yu
De Ming Wang

De Ming Wang

as Police Inspector Tsai
Li Li

Li Li

as May
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon
Crouching Tiger, Hidden Dragon