Watch Magic Crystal (1986) | TheAlpha

Magic Crystal (1986)

|

Release Date: September 17, 1986
Production Country: Hong Kong
Production Company: Movie Impact Limited
Runtime: 1h 35minutes
Genre: Comedy, Fantasy, Action, Adventure
Stars: Andy Lau, Cynthia Rothrock, Natalis Chan, Bin Bin, Wong Jing, Max Mok Siu-Chung, Sharla Cheung Man,
Andy Lau

Andy Lau

as Andy Lo
Cynthia Rothrock

Cynthia Rothrock

as Cindy Morgan
Natalis Chan

Natalis Chan

as Lau Ta
Bin Bin

Bin Bin

as Pin Pin
Wong Jing

Wong Jing

as Snooker Pan Chuang Chiu
Max Mok Siu-Chung

Max Mok Siu-Chung

as Interpol agent
Sharla Cheung Man

Sharla Cheung Man

as Winnie Shen
Phillip Ko Fei

Phillip Ko Fei

as Shen Kun
Richard Norton

Richard Norton

as Karov
Sek Kin

Sek Kin

as Sgt. Shih
Shum Wai

Shum Wai

as Triad boss
Chung Fat

Chung Fat

as Triad boss's thug
Hung San-Nam

Hung San-Nam

as Triad boss's thug
Magic Crystal
Magic Crystal