Watch The 36th Chamber of Shaolin (1978) | TheAlpha

The 36th Chamber of Shaolin (1978)

|

Release Date: February 02, 1978
Production Country: Hong Kong
Production Company: Shaw Brothers
Runtime: 1h 55minutes
Genre: Action, Adventure
Stars: Gordon Liu Chia-Hui, Lo Lieh, John Cheung Ng-Long, Wilson Tong, Wa Lun, Hon Gwok-Choi, Lau Kar-Wing,
Gordon Liu Chia-Hui

Gordon Liu Chia-Hui

as Liu Yu-De / Monk San Ta
Lo Lieh

Lo Lieh

as General Tien Ta
John Cheung Ng-Long

John Cheung Ng-Long

as Lord Cheng
Wilson Tong

Wilson Tong

as Lord Tang San-yao
Wa Lun

Wa Lun

as Liu Yu-De's classmate
Hon Gwok-Choi

Hon Gwok-Choi

as Lin Zhen
Lau Kar-Wing

Lau Kar-Wing

as General Yin
Wai Wang

Wai Wang

as Teacher Ho
Chan Sze-Kai

Chan Sze-Kai

as Yien Pin, Teacher Ho's assistant
Wong Ching-Ho

Wong Ching-Ho

as Liu Yu-de's father
Woo Wang-Daat

Woo Wang-Daat

as Shaolin abbot
Lee Hoi-Sang

Lee Hoi-Sang

as Shaolin Justice Officer
Hao Li-Jen

Hao Li-Jen

as Abbot in charge of Top chamber
Shum Lo

Shum Lo

as Abbot in charge of Dining Hlal
Chan Shen

Chan Shen

as Abbot in charge of Wrist chamber
Chiang Nan

Chiang Nan

as Abbot in charge of Eye chamber
Wang Han-Chen

Wang Han-Chen

as Abbot in charge of Leg chamber
Norman Chu

Norman Chu

as Lu Ah-Cai, San Ta's student
The 36th Chamber of Shaolin
The 36th Chamber of Shaolin
The 36th Chamber of Shaolin
The 36th Chamber of Shaolin
The 36th Chamber of Shaolin
The 36th Chamber of Shaolin
The 36th Chamber of Shaolin
The 36th Chamber of Shaolin
The 36th Chamber of Shaolin
The 36th Chamber of Shaolin